Directory


Advisor:

  • Jiaoyang Jiang

Member of Faculty Lab:

  • Jiaoyang Jiang
head shot image

Jinshan Xie, B. Pharm.

Research Assistant


Jinshan earned a bachelor's degree in pharmacy (2016) from Huazhong University of Science & Technology in Wuhun, China.