Directory


Advisor:

  • Jiaoyang Jiang

Member of Faculty Lab:

  • Jiaoyang Jiang
head shot image

Julia Zhaomeng Feng, B.S.

Fellow
Dohman Company Foundation Fellow, Spring 2020


In her undergraduate work, Julia studied pharmaceutical sciences at Nankai University.